GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Inicio > BANCO DE OBJETOS INTERACTIVOS MULTIMEDIA (genmagic.org @ 2009-2013) > INTERACTIVOS DE MATEMÁTICAS > OPERACIONES BÁSICAS

TITULO  +   - 
NOMBRE  +   - 
FECHA  +   - 
POSICION  +   - 
abac1.swf
abac1.swfÀbac 18764 veces vistaGenera activitats on s'ha de representar nombres clicant sobre l'àbac.
calment6.swf
calment6.swfCàlcul mental 69717 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 2.
calment6c.swf
calment6c.swfCálculo mental 618267 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental con números enteros. Nivel 2.
calment5.swf
calment5.swfCàlcul mental 59248 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 1.
calment5c.swf
calment5c.swfCálculo mental 518541 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental con números enteros. Nivel 1
calment3.swf
calment3.swfCàlcul mental 38688 veces vistaGenera operacions en les que s'ha de resoldre el minuend o subtrahen d'una resta.
calment3c.swf
calment3c.swfCálculo mental 39191 veces vistaGenera operaciones de resta en las que se ha de resolver el minuendo o el sustraendo. El programa detecta el error y lo borra.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27228 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment2c.swf
calment2c.swfCálculo mental 27934 veces vistaGenera operaciones de cálculo mental con sumas y restas pero en algunos casos dado el resultado se debe resolver los otros dos términos de las operaciones.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17083 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
calment1c.swf
calment1c.swfCálculo mental 19953 veces vistaGenera operaciones de cálculo mental con sumas y restas. El programa permite comprobar y borra los errores.
igualres2c.swf
igualres2c.swfEl mismo resultado 29026 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental de multiplicación y división donde se ha de buscar el mismo resultado entre varias operaciones.
igualres1.swf
igualres1.swfEl mateix resultat 17242 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de suma i resta on s' ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
igualres1c.swf
igualres1c.swfEl mismo resultado 19158 veces vistaGenera ejercicios de cálculo mental de suma y resta donde se ha de buscar el mismo resultado entre varias operaciones.
igualres2.swf
igualres2.swfEl mateix resultat 26543 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de multiplicació i divisió on s'ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
restem2.swf
restem2.swfRestem?7091 veces vistaJoc de càlcul mental de restes. S'ha d'escollir la solució d'entre 11 opcions.
restem2c.swf
restem2c.swf¿Restamos?10115 veces vistaJuego de ejercicios de cálculo de restas mental con tres niveles. Se ha de escoger la solución entre 11 opciones.
estelmat1c.swf
estelmat1c.swfJuego de cálculo mental de sumas10467 veces vistaSe ha de calcular y escribir el resultado de la suma que debería salir en cada una de las 8 puntas de la estrella. Genera ejercicios de cálculo mental de sumas.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7622 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
trenrep1.swf
trenrep1.swfOmple els vagons8136 veces vistaAplicació que genera exercicis per a practicar els conceptes de repartició i divisió d'una forma molt visual.
trenrep1c.swf
trenrep1c.swfRellena los vagones14709 veces vistaAplicación que genera ejercicios para practicar los conceptos de repartición y división de una forma muy visual.
anar1c.swf
anar1c.swfDoble, mitad17167 veces vistaAplicación que genera ejercicios para practicar los conceptos de: doble, mitad, triple, tercera parte.
anar1.swf
anar1.swfDoble, meitat...9239 veces vistaGenera exercicis per practicar els conceptes de: doble, meitat, triple, tercera part.
ompcel1c.swf
ompcel1c.swfLlena las celdas.9354 veces vistaAplicación que genera sumas encadenadas de números decimales.
ompcel1.swf
ompcel1.swfOmple les cel·les.7329 veces vistaAplicació que genera sumes encadenades de nombres decimals.
sumdec1.swf
sumdec1.swfSumar amb decimals8441 veces vistaAplicació que genera sumes de decimals. La solució fa eqilibrar una balaça. Permet que es pugui col·locar bé la part entera i la decimal.
sumdec1c.swf
sumdec1c.swfSumar con decimales10079 veces vistaAplicación que genera sumas de dos decimales. Permite colocar correctamente la parte entera y la decimal. La solución hace equilibrar una balanza.
qt1.swf
qt1.swfQuants en toquen?8072 veces vistaAplicació que genera exercicis práctics amb l'objectiu de comprendre el concepte de divisió.
qt1c.swf
qt1c.swf¿A cada uno le toca?11712 veces vistaAplicación que genera ejercicios para la comprensión del concepto de división.
retau1c.swf
retau1c.swfRepasa las tablas de multiplicar16909 veces vistaAplicación para repasar las tablas de multiplicar y para iniciarse en las tablas de doble entrada.
retau1.swf
retau1.swfRepassa les taules de multiplicar8865 veces vistaAplicació per a repassar les taules de multiplicar i per iniciar-se a les taules de doble entrada.
bomboll1.swf
bomboll1.swfCaçar bombolles (taules de multiplicar)8588 veces vistaJoc per repassar i practicar les taules de multiplicar. L'aplicació genera operacions de multiplicar i s'ha d'identificar la solució correcta entre tres. S'ha d'evitar tambén tocar el tauró.
bomboll1c.swf
bomboll1c.swfCazar burbujas (tablas de multiplicar)11266 veces vistaJuego para repasar y practicar las tablas de multiplicar. La aplicación genera operaciones de multiplicar y se debe identificar la solución correcta entre tres. Se debe evitar también tocar el tiburón.
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12330 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gsacnumc.swf
gsacnumc.swfCálcula la suma total17427 veces vistaGenerador de ejercicios de cálculo de sumas mentales y fichas para imprimir.
joc3c.swf
joc3c.swfMiniParchis Matemático13577 veces vistaAplicación tipo parchís para practicar en la PDI operaciones báscas de contar y sumar.
joc3.swf
joc3.swfMiniParchis Matemàtic9940 veces vistaJoc semblant al parchis per a practicar a la PDI operacions de contar i sumar.
gani2.swf
gani2.swfEsbrina l'error. Divisibilitat.11168 veces vistaGenera exercicis i fitxes on s'ha d'identificar el nombre que no és divisible.
gani2c.swf
gani2c.swfDescubre el error. Números divisibles.15809 veces vistaGenera ejercicios y fichas para imprimir y trabajar con la PDI donde a partir de una serie de números se ha de identificar el número no divisible entre otro dado.
gbus5c.swf
gbus5c.swfMarca la cifra. Dividir.24265 veces vistaGenera ejercicios donde se ha de marcar una cifra para poder completar la división.
gbus5.swf
gbus5.swfMarca la xifra. Divisió.12285 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar la xifra per completar la divisió.
gbus4c.swf
gbus4c.swfMarca la cifra. Multiplicar nivel 122791 veces vistaGenera ejercicios donde se ha de marcar una cifra para completar la multiplicación. Nivel básico.
gbus4.swf
gbus4.swfMarca la xifra. Multiplicar nivell 112402 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la multiplicació. Nivell bàsic.
gbus3.swf
gbus3.swfMarca la xifra. Restar.10280 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la resta.
gbus3c.swf
gbus3c.swfMarca la cifra. Restar.12116 veces vistaGenera ejercicios donde se ha de marcar una cifra para completar la resta.
gbus2.swf
gbus2.swfMarca la xifra. Multiplicar nivell 218057 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la multiplicació.
gbus2c.swf
gbus2c.swfMarca la cifra. Multiplicar nivel 210599 veces vistaGenera ejercicios donde se debe marcar una cifra para completar la multiplicación.
gbus1.swf
gbus1.swfMarca la xifra. Sumes8930 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la suma.
gbusc1.swf
gbusc1.swfMarca la cifra. Sumar13479 veces vistaGenera ejercicios donde hay que marcar una cifra para completar la suma.
rescon.swf
rescon.swfResta d'elements de diferents conjunts9829 veces vistaGenerador de fitxex per treballar amb la PDI o per a imprimir sobre la resta d'elements de conjunts.
248 archivos en 5 página(s) 4