GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "càlcul"
divi3.swf
divi3.swfTermes de la divisió i càlcul mental4296 veces vistaGenera exercicis on s'ha d'identificar el termes de la divisió i fer el càlcul mentalment.
canvpos.swf
canvpos.swfIdentifica l'ordre correcte4752 veces vistaGenera exercicis on a partir de sèries de nombres s'ha d'identicar el que no tenen la posició correcta.
femsum8c.swf
femsum8c.swfSuma de sumas7240 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular tres sumas y posteriormente la suma total de los resultados.
femsum7.swf
femsum7.swfTroba la suma4728 veces vistaGenera exercicis en què s'ha escollir d'una llista la suma que correspon al resultat.
diag1.swf
diag1.swfCàlcul de diagonals d'un polígon7009 veces vistaGenera activitats on s'ha de calcular el nombre de diagonals d'alguns polígons. El programa reforça visualment aquest concepte.
restdc1.swf
restdc1.swfRestar 10 i 100 5366 veces vistaAplicació de càlcul mental de la resta de 10 i 100
arper.swf
arper.swfPerímetre i àrea16717 veces vistaGenera exercicis de càlcul sobre perímetres i àrees.
divper1~0.swf
divper1~0.swfDividir per 2,3,4...9081 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de dicisions
trobang1.swf
trobang1.swfCàlcul d'angles (complementari-suplementari)6934 veces vistaGenera exercicis d'identificació i càlcul d'angles.
calment6.swf
calment6.swfCàlcul mental 610166 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 2.
calment5.swf
calment5.swfCàlcul mental 59745 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental amb nombres enters. Nivell 1.
calment3.swf
calment3.swfCàlcul mental 39066 veces vistaGenera operacions en les que s'ha de resoldre el minuend o subtrahen d'una resta.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27609 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17427 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
igualres1.swf
igualres1.swfEl mateix resultat 17573 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de suma i resta on s' ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
igualres2.swf
igualres2.swfEl mateix resultat 26857 veces vistaGenera exercicis de càlcul mental de multiplicació i divisió on s'ha de buscar el mateix resultat entre varies operacions.
restem2.swf
restem2.swfRestem?7435 veces vistaJoc de càlcul mental de restes. S'ha d'escollir la solució d'entre 11 opcions.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7997 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12771 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gbus4.swf
gbus4.swfMarca la xifra. Multiplicar nivell 113066 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la multiplicació. Nivell bàsic.
gbus3.swf
gbus3.swfMarca la xifra. Restar.10787 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la resta.
gbus1.swf
gbus1.swfMarca la xifra. Sumes9362 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la suma.
cliresum.swf
cliresum.swfClica y Suma9603 veces vistaAplicació que genera exercicis de càlcul mental de sumes per treballar amb grups amb la PDI.
sumdausc.swf
sumdausc.swfSumamos con los dados11759 veces vistaAplicación que genera sumas con los dados de las caras visibles y las ocultas
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9641 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
fs.swf
fs.swfCanvia el signes. Ver (català)12534 veces vistaAplicació que genera exercics amb tres operacions en les que s'han de canviar els operadors per a quadrar el resultat.
domin1.swf
domin1.swfGENERADOR CALCULA AMB EL DOMINÓ13858 veces vistaAquesta aplicació pot ser utilitzada per a practicar el càlcul mental. Una vegada es calculen la quantitat total de punts de les fitxes i fent clic en el botó baixar cortina, s'activa un comptador de temps que ens informarà dels segons que s'han trigat a resoldre l'activitat. També es pot utilitzar amb la pissarra digital per a treballar l'estimació de quantitats. En aquest cas el professor preguntarà als alumnes en quina secció de les dues hi ha més punts i deixarà un temps abans de baixar la cortina.
gconpir.swf
gconpir.swfGENERADOR DE PIRÀMIDES DE SUMES15614 veces vistaGenera exercicis interactius de tipus joc de càlcul mental.
gmaca1.swf
gmaca1.swfMÀQUINES DE CALCULAR (sumes v. catalán)9842 veces vista
 
29 archivos en 1 página(s)