GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "gràfica"
graf3r1.swf
graf3r1.swfGràfiques 119064 veces vistaAplicació que genera exercicis d'iniciació a la representació gràfica.
nummixt1.swf
nummixt1.swfFraccions. Nombre mixt9923 veces vistaGenera exercicis de representació gràfica de un nombre mixt.
comgrae1.swf
comgrae1.swfRepresentació gràfica de problemes senzills10799 veces vistaGenera problemes on s'ha de fer una representació gráfica de les dades per trobar la solució
ingraf1c.swf
ingraf1c.swfInterpreta gráficas17458 veces vistaGenera ejercicios donde el alumno debe interpretar una gràfica de barras y pasarla a fracción.
ingraf1.swf
ingraf1.swfInterpreta gràficas13269 veces vistaGenera exercicis on l'alumne ha de passar d'una gràfica a una fracció.
graf2.swf
graf2.swfGràfiques de temperatura9600 veces vistaAplicació per a representar gràficament l'evolució de la temperatura anual.
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9551 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
comgrafic.swf
comgrafic.swfGENERADOR COMPTA I COMPLETA GRÀFICS11015 veces vistaGenerador de fitxes. Consta d'una fitxa interactiva que genera quantitats diferents de boles de colors. L'activitat consisteix en comptar-les i representar-les en unes gràfiques de barres. També es poden generar fitxes per a imprimir-les en paper. És adequada per a iniciar-se en la representació gràfica de quantitats.
   
8 archivos en 1 página(s)