GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "mes"
sobretauc.swf
sobretauc.swfNúmero de objetos sobre la mesa
Contar objetos
4341 veces vistaGenera ejercicios en los que se presenta una mesa con objetos. Se ha de observar y contestar verdadero o falso si el número de objetos que hay es cierto o no.
mescpro1c.swf
mescpro1c.swfMezclamos productos4436 veces vistaGenera problemas de suma y multiplicación
maspes4.swf
maspes4.swfMassa força i politges1570 veces vistaInteractiu que genera exercicis sobre la força que s'ha d'aplicar en sistemes de politges.
temps2.swf
temps2.swfMesurar el temps4065 veces vistaGenera exercicis per mesurar el temps en minuts i segons
divi3.swf
divi3.swfTermes de la divisió i càlcul mental4295 veces vistaGenera exercicis on s'ha d'identificar el termes de la divisió i fer el càlcul mentalment.
formes2.swf
formes2.swfCompta figures4425 veces vistaAplicació amb exercicis per identificar rectangles , triangles i circumferències que formen una altra figura major . Un cop identificades s'ha de comptabilitzar i comprovar si és correcte .
femsum8c.swf
femsum8c.swfSuma de sumas7240 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular tres sumas y posteriormente la suma total de los resultados.
femsum8.swf
femsum8.swfSuma de sumes4797 veces vistaGenera exercicis on s'ha de calcular tres sumes i posteriorment la suma total dels resultats.
femsum6.swf
femsum6.swfDescobreix els sumands4165 veces vistaGenera exercicis on a partir d'un resultat d'una suma s'ha d'escollir d'una llista els dos sumands que li corresponen .
migq1.swf
migq1.swfMig / Quart4602 veces vistaGenera petits problemes sobre els conceptes mig i quart.
petitsp2.swf
petitsp2.swfDescobreix l'operació del problema4280 veces vistaGenera de forma aleatòria problemes on s'ha de identificar l'operació correcta
compser2.swf
compser2.swfSèries de sumes i restes3564 veces vistaGenera exercicis de sumes i restes
distreals1.swf
distreals1.swfEscales i distàncies reals2920 veces vistaGenera activitats on s'han de mesurar els dibuixos i calcular la longitud en base a les escales proposades.
posahora1.swf
posahora1.swfPosa en hora el rellotge10213 veces vistaGenera activitats on s'ha de girar les busques per a posar en hora el rellotge.
pastisin1.swf
pastisin1.swfProblemes sobre pastís- ingredients8187 veces vistaGenera problemes sobre les proporcions d'ingredients necessaris per fer un pastis segons el nombre de comensals
mesura.swf
mesura.swfMesura l'alçada9801 veces vistaGenera exercicis per mesurar l'alçada en centímetres
mesurac.swf
mesurac.swfMide la altura10679 veces vistaGenera actividades para medir la altura en centímetros
nenters2.swf
nenters2.swfOperacions de resta i suma de nombres enters amb parèntesis8035 veces vistaGenera exercicis de resta i suma de nombres enters amb parèntesis
hdm2.swf
hdm2.swfDia i mes II10351 veces vistaAplicació que genera exercicis relacionats amb el nombre de des del mes i la cerca al calendari dels meos i dies.
hdm2c.swf
hdm2c.swfDía y mes II12854 veces vistaAplicación que genera ejercicios relacionados con el número de días del mes y búsqueda en el calendario de los meses y de los nombres de los días.
operfle1.swf
operfle1.swfSumes i restes de nombres enters9662 veces vistaAplicació que genera diferents fletxes de color amb valors positius i negatius. L'activitat consisteix a anar sumant o restant segons el color de les fletxes.
hdm1.swf
hdm1.swfDia i mes8774 veces vistaExercicis amb calendari per a identificar les dates
hdm1c.swf
hdm1c.swfDía y mes10471 veces vistaEjercicios básicos con calendario para identificar las fechas de los días.
comgrae1.swf
comgrae1.swfRepresentació gràfica de problemes senzills10917 veces vistaGenera problemes on s'ha de fer una representació gráfica de les dades per trobar la solució
fotosfal.swf
fotosfal.swfTinc, en falten...10575 veces vistaGenera exercicis de problemes de sumes i restes.
probbill1.swf
probbill1.swfProblemes de bitllets amb equacions.9038 veces vistaGenera problemes de bitllets aplicant equacions.
regle1.swf
regle1.swfUtilitza el regle13692 veces vistaAplicació per a practicar amb les unitats de mesura del regle.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27609 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17427 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7996 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
banfrut1.swf
banfrut1.swfEl contingut de les safates9572 veces vistaAplicació que genera problemes visuals de decimals amb monedes.
ompcel1.swf
ompcel1.swfOmple les cel·les.7716 veces vistaAplicació que genera sumes encadenades de nombres decimals.
sumdec1.swf
sumdec1.swfSumar amb decimals9060 veces vistaAplicació que genera sumes de decimals. La solució fa eqilibrar una balaça. Permet que es pugui col·locar bé la part entera i la decimal.
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12771 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gbus1.swf
gbus1.swfMarca la xifra. Sumes9350 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la suma.
gpromud3.swf
gpromud3.swfGenerador de problemes muts 318987 veces vistaGenera sumes en les que manca un terme de l'operació i cada vegada diferent.
gpromud4.swf
gpromud4.swfGenerador de problemes muts 415117 veces vistaGenera problemes de compra del tipus "Tin X i em sobren ?"
gpromud2.swf
gpromud2.swfGenerador de problemes muts 214304 veces vistaGenera problemes on s'ha de identificar previament el dibuix amb el nombre.
gpromud1.swf
gpromud1.swfGenerador de problemes muts 110586 veces vistaGenera exercicis i fitxes de problemes muts. Donat el valor d'un objecte s'han d'esbrinar els valors dels dos restants.
gcompra.swf
gcompra.swfLa paradeta de Rupit10504 veces vistaGenerador de problemes de compres.
cliresum.swf
cliresum.swfClica y Suma9603 veces vistaAplicació que genera exercicis de càlcul mental de sumes per treballar amb grups amb la PDI.
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9640 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
matp~0.swf
matp~0.swfLes matemàtiques pinten. Joc de sumar i pintar.15288 veces vistaJoc on s'ha de trobar el resultat de la suma i pintar el dibuix amb el color associat.
gsumclau.swf
gsumclau.swfEsbrina i suma13401 veces vistaGenerador de jocs de sumes on s'ha d'esbrinar els valors dels dibuixos per tal de quadrar l'operació.
gtaumul1.swf
gtaumul1.swfGENERADOR D'EXERCICIS DE TAULES DE MULTIPLICAR16751 veces vistaGenera exercicis dirigits a la comprensió de la multiplicació com a repetició de sumess. El programa genera ayuda generació de gràfics.
gpesen.swf
gpesen.swfGENERADOR QUAN PESEN?13809 veces vista Un jOC en el que s'ha de calcular pesos utiliTzanT l'operació de la divisió perÒ que exigeIX pensar previament.
gconpir.swf
gconpir.swfGENERADOR DE PIRÀMIDES DE SUMES15613 veces vistaGenera exercicis interactius de tipus joc de càlcul mental.
gmesgranc.swf
gmesgranc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE COMPARACIÓN DE CANTIDADES34113 veces vistaGenera ejercicios de comparación de cantidades (<, >, =) para practicar o imprimir.
gmesgran.swf
gmesgran.swfGENERADOR D' EXERCICIS DE COMPARACIÓ DE QUANTITATS19145 veces vistaGenera exercicis de comparació de quantitats (<, >, =) per a practicar o imprimir.
guardiola.swf
guardiola.swfGENERADOR FEM GUARDIOLA15048 veces vistaGenera exercicis de problemes de billets i monedes.
59 archivos en 2 página(s) 1