GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "mes"
sobretauc.swf
sobretauc.swfNúmero de objetos sobre la mesa
Contar objetos
3761 veces vistaGenera ejercicios en los que se presenta una mesa con objetos. Se ha de observar y contestar verdadero o falso si el número de objetos que hay es cierto o no.
mescpro1c.swf
mescpro1c.swfMezclamos productos4012 veces vistaGenera problemas de suma y multiplicación
maspes4.swf
maspes4.swfMassa força i politges1419 veces vistaInteractiu que genera exercicis sobre la força que s'ha d'aplicar en sistemes de politges.
temps2.swf
temps2.swfMesurar el temps3691 veces vistaGenera exercicis per mesurar el temps en minuts i segons
divi3.swf
divi3.swfTermes de la divisió i càlcul mental4098 veces vistaGenera exercicis on s'ha d'identificar el termes de la divisió i fer el càlcul mentalment.
formes2.swf
formes2.swfCompta figures4015 veces vistaAplicació amb exercicis per identificar rectangles , triangles i circumferències que formen una altra figura major . Un cop identificades s'ha de comptabilitzar i comprovar si és correcte .
femsum8c.swf
femsum8c.swfSuma de sumas6940 veces vistaGenera ejercicios en los que hay que calcular tres sumas y posteriormente la suma total de los resultados.
femsum8.swf
femsum8.swfSuma de sumes4501 veces vistaGenera exercicis on s'ha de calcular tres sumes i posteriorment la suma total dels resultats.
femsum6.swf
femsum6.swfDescobreix els sumands3988 veces vistaGenera exercicis on a partir d'un resultat d'una suma s'ha d'escollir d'una llista els dos sumands que li corresponen .
migq1.swf
migq1.swfMig / Quart4293 veces vistaGenera petits problemes sobre els conceptes mig i quart.
petitsp2.swf
petitsp2.swfDescobreix l'operació del problema3948 veces vistaGenera de forma aleatòria problemes on s'ha de identificar l'operació correcta
compser2.swf
compser2.swfSèries de sumes i restes3396 veces vistaGenera exercicis de sumes i restes
distreals1.swf
distreals1.swfEscales i distàncies reals2780 veces vistaGenera activitats on s'han de mesurar els dibuixos i calcular la longitud en base a les escales proposades.
posahora1.swf
posahora1.swfPosa en hora el rellotge9725 veces vistaGenera activitats on s'ha de girar les busques per a posar en hora el rellotge.
pastisin1.swf
pastisin1.swfProblemes sobre pastís- ingredients7936 veces vistaGenera problemes sobre les proporcions d'ingredients necessaris per fer un pastis segons el nombre de comensals
mesura.swf
mesura.swfMesura l'alçada9303 veces vistaGenera exercicis per mesurar l'alçada en centímetres
mesurac.swf
mesurac.swfMide la altura10228 veces vistaGenera actividades para medir la altura en centímetros
nenters2.swf
nenters2.swfOperacions de resta i suma de nombres enters amb parèntesis7821 veces vistaGenera exercicis de resta i suma de nombres enters amb parèntesis
hdm2.swf
hdm2.swfDia i mes II9934 veces vistaAplicació que genera exercicis relacionats amb el nombre de des del mes i la cerca al calendari dels meos i dies.
hdm2c.swf
hdm2c.swfDía y mes II12109 veces vistaAplicación que genera ejercicios relacionados con el número de días del mes y búsqueda en el calendario de los meses y de los nombres de los días.
operfle1.swf
operfle1.swfSumes i restes de nombres enters9363 veces vistaAplicació que genera diferents fletxes de color amb valors positius i negatius. L'activitat consisteix a anar sumant o restant segons el color de les fletxes.
hdm1.swf
hdm1.swfDia i mes8535 veces vistaExercicis amb calendari per a identificar les dates
hdm1c.swf
hdm1c.swfDía y mes10181 veces vistaEjercicios básicos con calendario para identificar las fechas de los días.
comgrae1.swf
comgrae1.swfRepresentació gràfica de problemes senzills10677 veces vistaGenera problemes on s'ha de fer una representació gráfica de les dades per trobar la solució
fotosfal.swf
fotosfal.swfTinc, en falten...10343 veces vistaGenera exercicis de problemes de sumes i restes.
probbill1.swf
probbill1.swfProblemes de bitllets amb equacions.8838 veces vistaGenera problemes de bitllets aplicant equacions.
regle1.swf
regle1.swfUtilitza el regle13214 veces vistaAplicació per a practicar amb les unitats de mesura del regle.
calment2.swf
calment2.swfCàlcul mental 27445 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes però en alguns casos es dona el resultat i s'ha de resoldre el altres dos termes de l'operació.
calment1.swf
calment1.swfCàlcul mental 17270 veces vistaGenera operacions de càlcul mental amb sumes i restes. El programa permet comprovar i esborra les errades.
estelmat1.swf
estelmat1.swfJoc de calcular sumes mentalment7780 veces vistaS'ha de calcular i escriure el resultat de la suma que hauria de sortir en cada una de les 8 puntes d'aquest estel. Genera exercicis de càlcul mental de sumes
banfrut1.swf
banfrut1.swfEl contingut de les safates9303 veces vistaAplicació que genera problemes visuals de decimals amb monedes.
ompcel1.swf
ompcel1.swfOmple les cel·les.7505 veces vistaAplicació que genera sumes encadenades de nombres decimals.
sumdec1.swf
sumdec1.swfSumar amb decimals8751 veces vistaAplicació que genera sumes de decimals. La solució fa eqilibrar una balaça. Permet que es pugui col·locar bé la part entera i la decimal.
gsacnum.swf
gsacnum.swfCàlcula la suma total12497 veces vistaGenerador d'exercicis de càlcul mental de sumes. Permet també crear fitxes per a imprimir.
gbus1.swf
gbus1.swfMarca la xifra. Sumes9106 veces vistaGenera exercicis on s'ha de marcar una xifra per completar la suma.
gpromud3.swf
gpromud3.swfGenerador de problemes muts 318597 veces vistaGenera sumes en les que manca un terme de l'operació i cada vegada diferent.
gpromud4.swf
gpromud4.swfGenerador de problemes muts 414772 veces vistaGenera problemes de compra del tipus "Tin X i em sobren ?"
gpromud2.swf
gpromud2.swfGenerador de problemes muts 214005 veces vistaGenera problemes on s'ha de identificar previament el dibuix amb el nombre.
gpromud1.swf
gpromud1.swfGenerador de problemes muts 110344 veces vistaGenera exercicis i fitxes de problemes muts. Donat el valor d'un objecte s'han d'esbrinar els valors dels dos restants.
gcompra.swf
gcompra.swfLa paradeta de Rupit10281 veces vistaGenerador de problemes de compres.
cliresum.swf
cliresum.swfClica y Suma9390 veces vistaAplicació que genera exercicis de càlcul mental de sumes per treballar amb grups amb la PDI.
sumdaus.swf
sumdaus.swfSumen amb el daus9466 veces vistaAplicació que genera sumes amb daus de les cares visibles i les ocultes.
matp~0.swf
matp~0.swfLes matemàtiques pinten. Joc de sumar i pintar.15087 veces vistaJoc on s'ha de trobar el resultat de la suma i pintar el dibuix amb el color associat.
gsumclau.swf
gsumclau.swfEsbrina i suma13218 veces vistaGenerador de jocs de sumes on s'ha d'esbrinar els valors dels dibuixos per tal de quadrar l'operació.
gtaumul1.swf
gtaumul1.swfGENERADOR D'EXERCICIS DE TAULES DE MULTIPLICAR16424 veces vistaGenera exercicis dirigits a la comprensió de la multiplicació com a repetició de sumess. El programa genera ayuda generació de gràfics.
gpesen.swf
gpesen.swfGENERADOR QUAN PESEN?13559 veces vista Un jOC en el que s'ha de calcular pesos utiliTzanT l'operació de la divisió perÒ que exigeIX pensar previament.
gconpir.swf
gconpir.swfGENERADOR DE PIRÀMIDES DE SUMES15254 veces vistaGenera exercicis interactius de tipus joc de càlcul mental.
gmesgranc.swf
gmesgranc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE COMPARACIÓN DE CANTIDADES32730 veces vistaGenera ejercicios de comparación de cantidades (<, >, =) para practicar o imprimir.
gmesgran.swf
gmesgran.swfGENERADOR D' EXERCICIS DE COMPARACIÓ DE QUANTITATS18632 veces vistaGenera exercicis de comparació de quantitats (<, >, =) per a practicar o imprimir.
guardiola.swf
guardiola.swfGENERADOR FEM GUARDIOLA14766 veces vistaGenera exercicis de problemes de billets i monedes.
59 archivos en 2 página(s) 1