GENMAGIC.ORG

Banco de Objetos Multimedia Educativos

 
 

Resultado de la búsqueda - "temps"
tempstrenc.swf
tempstrenc.swfTiempo del tren1481 veces vistaGenera problemas basados en operaciones con unidades de tiempo
tempsetc.swf
tempsetc.swfTemperaturas semanales14969 veces vistaGenera ejercicios en los que se han de interpretar representaciones gráficas de las temperaturas registradas en una semana
temps4c.swf
temps4c.swfCálculos con lustros, décadas, siglos y milenios4071 veces vistaGenera ejercicios de conversión en lustros, décadas, siglos y milenios.
temps2c.swf
temps2c.swfMedir el tiempo6616 veces vistaGenera ejercicios para medir el tiempo en minutos y segundos
temps2.swf
temps2.swfMesurar el temps4066 veces vistaGenera exercicis per mesurar el temps en minuts i segons
domin1.swf
domin1.swfGENERADOR CALCULA AMB EL DOMINÓ13858 veces vistaAquesta aplicació pot ser utilitzada per a practicar el càlcul mental. Una vegada es calculen la quantitat total de punts de les fitxes i fent clic en el botó baixar cortina, s'activa un comptador de temps que ens informarà dels segons que s'han trigat a resoldre l'activitat. També es pot utilitzar amb la pissarra digital per a treballar l'estimació de quantitats. En aquest cas el professor preguntarà als alumnes en quina secció de les dues hi ha més punts i deixarà un temps abans de baixar la cortina.
grestempsc.swf
grestempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE RESTAS22533 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gmutempsc.swf
gmutempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE MULTIPLICACIONES24654 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gdivtempsc.swf
gdivtempsc.swfGENERADOR DE EJERCICIOS DE CÁLCULO MENTAL DE DIVISIONES24351 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gsutempsc.swf
gsutempsc.swfGENERADOR DE FICHAS DE CÁLCULO MENTAL DE SUMAS16942 veces vistaGenera 60 operaciones.
Se puede determinar el tiempo límite.
Detecta el número de ejercicios correctos indicando en rojo los incorrectos.
Señala los ejercicios sin contestar.
gtemps2.swf
gtemps2.swfUNITATS DE TEMPS CONVERSIÓ11536 veces vista
ejer_temps2c.swf
ejer_temps2c.swfCONVERSIÓN DE SEGUNDOS A HORAS Y MINUTOS9794 veces vista
     
12 archivos en 1 página(s)